PDA

View Full Version : seizures


paiktis
19-08-2013, 18:52:55
.....................

paiktis
19-08-2013, 19:14:36
.....................

paiktis
19-08-2013, 19:29:18
..........................

paiktis
19-08-2013, 20:42:44
............................

paiktis
19-08-2013, 20:51:06
..................................

paiktis
19-08-2013, 21:11:35
........................

paiktis
19-08-2013, 21:15:58
...................................

paiktis
19-08-2013, 21:29:08
.............................

mr_B
19-08-2013, 21:34:06
brilliant thread

paiktis
19-08-2013, 21:36:22
............................

zmama
19-08-2013, 21:40:17
Too rant; didn't read

mr_B
19-08-2013, 22:04:46
me neither

paiktis
19-08-2013, 22:08:48
...........................

paiktis
19-08-2013, 22:16:30
............................