PDA

View Full Version : dutch dear diary thread


mr_B
13-02-2009, 13:26:46
lief dagboek

Nou zeg wat ik afgelopen vrijdag toch heb meegemaakt, echt niet normaal.
Het leven in de grote stad wordt met de dag gevaarlijker.
Afgelopen vrijdag had ik heerlijk gegeten bij Gaby, samen met wat andere architecten.
Nu vraag je je natuurlijk af waarom ik met andere architecten erbij zet, nou dat komt omdat bij zulke etentjes het eten niet op de eerste plaats komt want die plaats is gereserveerd voor de liters wijn die dan naar binnen gaat.
We aten trouwens een ovenheerlijke zalmforel en zoals jij wel weet dagboek VIS MOET ZWEMMEN.

Het eten was geweldig, het gezelschap en de drank nog beter, Gaby woont in Delfshaven en ik ben ’s Nachts nog teruggelopen naar het centrum, een flinke wandeling zeker omdat het koud was en ik (kwam daar de volgende ochtend achter) mijn jas en mijn muts daar had laten hangen.
Kom ik in de buurt van mijn paleis en zie ik dat de burgerking nog open is, lang geleden dat ik die keuken heb gebruikt dus toch maar even naar binnen. Een hippe winterburger en een grote cola DAARRR had ik wel zin an.
Na een fikse wandeling van 20meter was ik eindelijk in de beneden entree van mijn Paleis en zie daar twee opgeschoten BLANKE jong+lui een gevecht met een lift aangaan. Waarschijnlijk was de lift stout geweest want hij kreeg behoorlijk wat trappen voor zijne kont. Ben nogal nieuwsgierig dus ik vroeg “ wat is er aan de hand?” uuhh niets en bemoei je met je eigen zaken zei 1 van de sympathieke jongelingen. Ik keek waarschijnlijk heel asociaal ofzo want die jonge mannen werden groter en groter. (dat heet perspectief lief dagboek, iets dichtbij is GROOT iets veraf is klein)
Ik duik snel een lift in want mijn guitige kop heeft vaak een enorme aantrekkingskracht voor vuisten.
Enfin de liftdeur is bijna dicht, ik bijna veilig totdat hij plots weer open gaat.
Ik stap naar voren en vraag heel leuk of het wat minder kan, krijg ik een duw en word ik beroofd van mijn Hamburger. Sneu he
Ik diep teleurgesteld naar mijn paleis en start mijn laptop om het nummer van de politie te zoeken.
Ik bellen om aangifte te doen van mijn beroving , vraagt die lieftallige vrouw aan de andere lijn (na een oratie van zeker 10 minuten van mijn kant) : “ meneer kunt u misschien morgen terugbellen want wij kunnen u niet verstaan?”
Dus ik luisteren naar mijn eigen stem…….had er ook nog een bij in mijn tong gestoken zeg.

Nou ik zei het al he……..niet normaal

Oerdin
13-02-2009, 13:27:11
It's all Dutch to me.

Funko
13-02-2009, 13:34:49
I dive rapidly in a lift because my malicious head has frequently an enormous attraction for fists.

:lol:

Tizzy
13-02-2009, 13:48:24
I am not fluently fluent and can't be bothered translating that.

mr_B
13-02-2009, 13:50:30
about a robbery last friday

Funko
13-02-2009, 15:56:33
Some kidz stole his whopper.

mr_B
13-02-2009, 16:02:41
kids at the age of 25

Funko
13-02-2009, 16:07:48
to you anyone under 45 counts as a kid.

mr_B
13-02-2009, 16:13:02
jj cause they act sooooo immature

Lurker the Second
13-02-2009, 17:00:14
That's an old story.

mr_B
13-02-2009, 23:28:46
just happened a week ago

Lazarus and the Gimp
14-02-2009, 10:57:27
"Nou say what I have not experienced last Friday nevertheless, really normal. Living in the large city becomes with the day more dangerous. Last Friday I had deliciously eaten at Gaby, with what other architects. Now wonder themselves you of course why I put with other architects, nou that comes itself because at such etentjes eating does not come because on the first place those place have been reserved for the litres wine which then to within goes. We ate as a matter of fact ovenheerlijke a salmon trout and such as you, however, weet day book FISH MUST SWIM.

Eating was terrible, the companionship and the spirits still improve, Gaby live in Delfshaven and I have at night still walked back to the centre, a considerable walk certainly because cold was and I (came the next morning) my coat and my bonnet there would have let hang.

I come in the buurt of my palate and see I that the burgerking still open am, a long time ago that I have used that kitchen therefore nevertheless but just as to. Hippe winter citizen and a large Coca-Cola DAARRR had I, however, sense an. After a strong walk of 20meter I at last in below entry of my palate and see contracting there two had hurried up BLANKE jong+lui a fighting with a lift. Probably the lift had been naughty because he got considerably what kicks his rear end. Be rather curious therefore I asked what is there to the hand? uuhh nothing and interfere you with your own matter said 1 of the sympathetic youths. I looked at probably complete asocial ofzo because those young men became larger and larger. (that is called perspective lief day book, something is LARGE near something remote is small)

I dive rapidly a lift in because my malicious head has frequently an enormous attraction for fists. Enfin the lift door is almost dense, I almost safe until he goes suddenly open. I step forward and question very nice if it what less is possible, get I a duw and I am deprived of my hamburger. Sneu he I deeply disappointed to my palate and start my rag top to zoeken the number of the police force.

I ring to do declaration of my spoliation, ask that attractive woman to the other line (after an oration of certain 10 minutes of my side): Mr can you perhaps tomorrow call back because we cannot understand you? Therefore I listen to my own voice ....... also in my tongue had still put say. Nou I did not say it already he ........ normal "

Drekkus
16-02-2009, 09:04:41
:lol:

You must admit stealing your whopper is pretty funny. Better then being smacked around the head again.

mr_B
16-02-2009, 14:30:36
I was pissed at the moment, but after 15 minutes I went to the BK and bought another.

jesjes it is funny

Funko
16-02-2009, 14:39:14
Would have been really funny if when you got back the other one stole your new burger.

Lurker the Second
16-02-2009, 14:39:49
Gotta admit, Laz's translation makes about as much sense as most of mr.G's other posts.

Fistandantilus
16-02-2009, 14:41:33
A lot?

mr_B
16-02-2009, 15:05:21
admit it !!!

MoSe
16-02-2009, 15:44:13
"I ring to do declaration of my spoliation"

lovley

MDA
17-02-2009, 17:14:18
next time, kick them in the dingding

Drekkus
19-02-2009, 09:15:52
Originally posted by Funko
Would have been really funny if when you got back the other one stole your new burger. what would have been even funnier if a policeman would show up at his doorstep a few days later with a rotten whopper, claiming they found his lost item.

Funko
19-02-2009, 09:17:52
:lol:

mr_B
19-02-2009, 12:41:03
that's what Felix said.
maybe you'll have to colelct all the paper bags and send them to the police to check them for fingerprints

Funko
19-02-2009, 12:47:18
nn the bags would also have your fingerprints on it, they could match you to loads of crimes.

King_Ghidra
19-02-2009, 15:11:51
best dutch diary ever, Anne Frank:

http://ranternet.antville.org/static/ranternet/images/diaryannefrank.jpg

Lurker the Second
19-02-2009, 15:44:37
:lol:

mr_B
20-02-2009, 07:18:54
:lol: :lol:

MoSe
20-02-2009, 07:46:12
yeah :lol:

hideous

Funko
20-02-2009, 09:31:52
First seen in a thread next to the stealth fighter picture no doubt.

mr_B
20-02-2009, 10:17:12
10 years ago?

Fistandantilus
20-02-2009, 10:57:48
You're really old Funko :(

Funko
20-02-2009, 12:44:03
Thanks. :beer:

mr_B
20-02-2009, 15:31:00
no thanks

mr_B
26-02-2009, 14:35:59
part 2

Lief dagboek
Aangehouden door oom agent op de fiets.
Wat ik gisteren weer meemaakte.
Gisteren was ik wat moe en kwam ik om 20.00 uur aan in Rotterdam, lekker gewerkt / geen afspraken dus casual gekleed. Spijkerbroek / zo’n hippe zwarte trui met capuchon (hood) en natuurlijk mijn favoriete muts op. Ik loop superrelaxed naar AH to go om een brood en parika chips te halen. Ga in de rij staan en schat in dat ik binnen 5 minuten thuis ben om onderuit gezakt met 1 hand in mijn broek en de andere ge…. Voor de chips lekker de wedstrijd Real Liverpool te kijken.
Ik sta in de rij achter een nogal dikke vrouw , ik schat een jaar of 25 maar dat is altijd moeilijk inschatten bij echt dikke mensen. Het duurt allemaal wat langer en ik wacht al pomtiedomtiedommend.
Op een gegeven moment laat ik een harde zucht en luister naar het gesprek van de te dikke vrouw en de Marokkaanse caissičre. AH to go heeft een prachtig concept, je haalt je spullen en door een overschot aan kassas ben je in een minuut weer buiten. De te dikke vrouw had dat niet zo door. Na wat boodschappen op de balie te hebben gelegd vraagt ze de caissičre of er ook wijn is. De charmante Marokkaanse caissičre zegt: “ja mevrouw, dat moet je daar en daar pakken”. De te dikke vrouw snauwt: “U jij spreekt mij aan met U en niet met JE, bij jullie soort is het toch ook normaal iemand die ouder is met U aan te spreken” ( een leeftijd verschil van pak hem beet 8 jaar, maareh ik vertelde al dat leeftijd moeilijk in te schatten is bij te dikke mensen)
Mijn bloed begint te koken en ik zeg op een teleurgestelde toon: “ ik wacht wel hoor, de wedstrijd is pas over 15 minuten”
De te dikke vrouw kijkt chagrijnig even om en zeurt weer om haar fles wijn.
De charmante Marokkaanse caissičre verlaat haar kassa en met een klantvriendelijke glimlach gaat ze naar het wijnrek. De te dikke vrouw begint aanwijzingen te schreeuwen, NEE DIE, DIE RECHT VOOR JE NEUS. Ik zucht nog eens en begin hardop te pomtiedommen.
Eindelijk waggelt de te dikke vrouw met haar spullen naar buiten. De charmante caissičre kijkt mij verontschuldigend aan en ik zeg tegen haar: “soms heb je te maken met heel vervelende mensen”
Jaknikkend zucht ze en rekent snel mij spullen af. Ik loop snel AH togo uit en 20 meter voor me waggelt de te dikek vrouw langzaam verder, bij het inhalen kijk ik haar even aan en zeg : “bedankt he, het was een mooi schouwspel” Ze begint te schelden en te schreeuwen: “jullie Marokkanen zijn allemaal hetzelfde” Ik trek mijn hood van mijn muts en daarna mijn muts af en kijk haar glimlachend aan. “ EN WAAROM LIEP JE TEGEN MIJ AAN!!!” schreeuwt ze me toe. Hmmmm nu ineens van onderwerp veranderen dat doen mensen die ongelijk hebben wel vaker.
Mevrouw ik liep niet tegen U aan (jawel met een nadrukkelijk iets te hard uitgesproken U) en als ik U wel aanraakte dan komt dat waarschijnlijk omdat U met Uw omvang en Uw manier van lopen nogal wat wat ruimte in beslag neemt. Op dat moment is het hek van de dam en begint de te dikke vrouw mij uit te maken voor van alles en nog wat. Ik draai me om en loop richting mijn paleis.
Na een meter of 30 wordt ik staande gehouden door twee politieagenten te fiets.
(1 van de agenten is van Marokkaanse afkomst)
Uhh meneer kent u elkaar. Ik zei nee gelukkig niet. En wat was daar aan de hand. Ik zei : “ ik irriteerde me een beetje aan die dikke vrouw” Wat is er precies gebeurt? Vraagt de marokaanse agent. Ik vertel mijn verhaaal en de boze agenten worden vriendelijker en vriendelijker.
De marokaanse agent geeft mij een hand en zegt: “een goede avond meneer”
Hij zei meneer tegen me.

Funko
26-02-2009, 14:40:50
:beer:

Funko
26-02-2009, 15:10:17
Apprehended uncle agent on the bicycle

What I experienced yesterday.

Yesterday I arrived in Rotterdam, tired after my appointments, at 8pm. I was dressed casually and not nicely in jeans, a hip black pullover with a hood and of course my favourite hat. I ran super-relaxed to AH to buy bread and paprika chips. I will get home within 5 minutes and lie down with one hand in my trousers the other hand for the paprika chips, whilst I am watching the Real vs Liverpool game

I stand in the queue behind a rather fat woman, I estimate to be about 25, but it's always difficult to assess age in fat people. I am waiting for longer than I thought and I wait already thinking tomtitomtitomtitim to myself. After a while I give a hard sigh and listen to the conversation of the to fat woman and the Moroccan cashier. AH have a splendid concept, you obtain your stuff and get to a till within a minute to pay. The too fat woman does not use it this way. After putting her items on the counter for the cashier she asks if they also have wine. The charming Moroccan Cashier says: Yes Ms, you can get them over there. The too fat woman snarls: "You address me with (the polite form of) YOU (for elders and more respected people) and not with (the friendly form of) YOU. Your people are the kind who would address their parents with (the friendly form of) YOU." The age difference between them was probably about 8 years, but as I said it's hard to judge the age of fat people.

My blood starts to boil and I say in a disappointed tone: "I wait, however, here, the start of the game is just over 15 minutes away".

The too fat woman looks bad tempered just as before and nags for the bottle of wine.

The charming Moroccan cashier leaves the til and with a customer focused smile she goes to the wine rack. The too fat woman starts to shout directions. "NO THAT WHICH IS RIGHT IN FRONT OF YOUR NOSE!" I sigh once more and begin out loud to "tomtitomtitom".

At last the too fat woman totters outside with her stuff. The charming cashier looks at me apologetically and I say "sometimes you have to deal with complete bores".

She sighs in agreement and rapidly settles up my stuff. I run fast from AH and 20 metres ahead the fat woman totters slowly. As I catch up I look across and say "thank, a beautiful game is about to start." she shouts back "You Moroccans are all the same!" I take back the hood of my top and then take off my hat and look at her smiling. "AND WHY DID YOU RUN INTO ME TOO!" she shouts. Hmmm. Now all of a sudden comes the subject change that people who are often wrong make. "Ms I did not walk into you (with an expression that pronounces all too rapidly YOU) and if I touched YOU that is probably because you with your width and manner are using up all the space. At that moment it gets really bad and the fat woman is beginning to shout and curse

I turn myself and change my direction. After 30m I am stopped by two police constables on bikes. (1 of the police is of Moroccan extraction)
"Uhh Mr do you know each other?" one of them asks. I say no. "So what happened?" I said: "I irritated myself a bit to that fat woman." "What exactly happened?" asks the Moroccan agent. I tell my story and the police become pleasanter and pleasanter.
The Moroccan agent shakes my hand and says: "Have a good evening Sir".
He said Sir to me.

mr_B
26-02-2009, 15:14:41
:beer: respect!!

Lurker
26-02-2009, 16:07:59
I will get home within 5 minutes and lie down with one hand in my trousers the other hand for the paprika chips

:lol:

Funko
26-02-2009, 16:09:58
Strange that a Dutchman would want to prevent his cock from going orange.

mr_B
26-02-2009, 16:20:21
I told you that joke didn't I?

Funko
26-02-2009, 16:26:05
jj

King_Ghidra
26-02-2009, 16:51:48
nice story :beer:

Funko
26-02-2009, 16:57:23
As I was translating that I was under the impression I was turning it into relatively normal English. :lol:

Venom
26-02-2009, 17:08:23
Fat people deserve no respect. Only mockery.

MDA
26-02-2009, 18:18:50
Shut up, fatass.

King_Ghidra
27-02-2009, 09:22:15
watch him wobble as he cries

Funko
27-02-2009, 09:32:13
At least he didn't call him a fat poop.

mr_B
27-02-2009, 12:39:11
oerdin did

Provost Harrison
27-02-2009, 12:58:09
He bought bread and paprika chips from Alexander's Horse?

mr_B
27-02-2009, 13:52:53
poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly poly

Provost Harrison
27-02-2009, 13:57:11
POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLYPOLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY POLY

mr_B
27-02-2009, 15:35:58
that hits nothing on!!

Funko
27-02-2009, 15:43:29
Ruined your own thread! :beer:

mr_B
27-02-2009, 16:46:00
you wanted to post that isn't it?

Funko
27-02-2009, 16:46:53
jj but did I?

mr_B
27-02-2009, 16:50:47
no

Oerdin
27-02-2009, 16:52:20
fat poop


Poop is a Dutch word, isn't it?

Funko
27-02-2009, 16:53:45
in dutch it's poooop

Oerdin
27-02-2009, 16:55:09
Is that mr_g dutch or real dutch?

Funko
27-02-2009, 16:55:39
jj it isn't.