PDA

View Full Version : A thread


Vincent
15-06-2005, 08:50:50
A aaa a aaaaa aa aaaaaa? A aaaa aaa "Aaaaaa" a aaaaaa aaa aaaaaa .... aaa! Aa aa aaaa aaaa aa Aaa Aaaaa? A aaaa aa.

Aaaaaa - aaaaaaa

Oerdin
15-06-2005, 08:54:05
a?

The Higgelhoff
15-06-2005, 08:57:28
This is probably the most interesting thing you've posted in the last year.

Vincent
15-06-2005, 08:58:59
Aa, aaaaa aaa!

Funko
15-06-2005, 09:02:12
Aaa aaaa aaa, a aaaaaaa aaa aaaaa aaaa. Aa aaaaaaa aaaaaaa a aaaaaaa a a - aaaa (aaaa aa aaaaaaaa aaba aaaa) :a:

Dyl Ulenspiegel
15-06-2005, 09:10:36
b nnn b n bbb n bb nnnn bb bn nnb

mr.G
15-06-2005, 09:12:19
AA

Dyl Ulenspiegel
15-06-2005, 09:13:18
a a a :mad:

Oerdin
15-06-2005, 09:18:54
I'd like to buy a vowe, Pat. Is there an "E"?

Funko
15-06-2005, 09:19:28
A vowe of abstinence?

Dyl Ulenspiegel
15-06-2005, 09:20:01
Abstinence from l

Oerdin
15-06-2005, 09:21:32
In deed.

Drekkus
15-06-2005, 09:51:35
AAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaa a

Drekkus
15-06-2005, 09:52:32
вдае

mr.G
15-06-2005, 09:53:42
eeeeeeeej

Tizzy
15-06-2005, 09:56:52
ooooooo!

zmama
15-06-2005, 10:45:44
blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl

MoSe
15-06-2005, 11:51:01
AH!

is this A-Thread like A-Team?

Tizzy
15-06-2005, 11:54:47
dooo di doo dooooo dooo di doooo

[/theme tune]

Funko
15-06-2005, 11:55:01
zmama is a big fan of bblb?