PDA

View Full Version : WOWJE!


Oerdin
18-02-2005, 11:28:39
Ije canje speakje Dutchje!

miester gandertak
18-02-2005, 11:29:21
/\/\13573/2 9@/\//)3/274/< verstaat je niet Oerdinnetje.

C@H
18-02-2005, 11:29:52
you should shuffle the "k", "j" and "ie" a bit more

Oerdin
18-02-2005, 11:29:53
Justje notje 1337je Dutchje.

Dyl Ulenspiegel
18-02-2005, 11:34:05
De betrekking van leraar in het algemeen en van lector vreemde talen aan een universiteit in het bijzonder is geen betrekking in overheidsdienst in de zin van artikel 48, lid 4, EEG-Verdrag daar zij niet behoort tot de betrekkingen die, al dan niet rechtstreeks, deelneming aan de uitoefening van overheidsgezag inhouden en die werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de staat of van andere openbare lichamen, en die derhalve bij de betrokken functionaris een bijzondere band van solidariteit ten opzichte van de staat onderstellen, alsmede een wederkerigheid van rechten en plichten die de grondslag vormen van de nationaliteitsverhouding.

miester gandertak
18-02-2005, 11:35:31
bs

die functionaris functioneert niet

Dyl Ulenspiegel
18-02-2005, 11:37:45
PrejudiciŽle.

Drekkus
18-02-2005, 11:47:42
You really have to work on your nationaliteitsverhoudingen.

Dyl Ulenspiegel
18-02-2005, 11:57:13
Het verbiedt discriminaties op grond van nationaliteit!

Oerdin
18-02-2005, 11:59:36
It is forbiddden to discriminate on the grounds of nationality.

It's scary how much Dutch you can actualy understand. :nervous:

Funkodrom
18-02-2005, 12:08:16
It is really easy.

Unless you hear it spoken - then you're fucked.

miester gandertak
18-02-2005, 12:08:53
schjtoppen

C@H
18-02-2005, 12:30:51
I understood it verry well:

"Klojsed is Klojsed" the native grandma said.

And I understood "Dear fuckin' tourist. My locker is your problem, not mine. And now piss off." So everything is so easy to understand there.

MoSe
18-02-2005, 12:35:45
Originally posted by Funkodrom
Unless you hear it spoken - then you're fucked.

where? where? please!

MoSe
18-02-2005, 12:36:59
Originally posted by Drekkus
You really have to work on your nationaliteitsverhoudingen.

you wouldn't want to risk your nationaliteitsverhoudingdingen

King_Ghidra
18-02-2005, 13:20:15
Originally posted by C@H
I understood it verry well:

"Klojsed is Klojsed" the native grandma said.

And I understood "Dear fuckin' tourist. My locker is your problem, not mine. And now piss off." So everything is so easy to understand there.

:lol:

i'm glad you've been able to put that incident behind you